Privacy Verklaring

 

Jet Pilot Agency

Jet Pilot is een casting- en hospitality agency dat parttime en fulltime hosts, modellen en acteurs aanbiedt voor gevarieerde projecten binnen en buiten Amsterdam. T.b.v. de organisatie van haar activiteiten maakt Jet Pilot Agency gebruik van persoonsgegevens die Jet Pilot Agency zelf beheert en heeft Jet Pilot Agency relaties met andere organisaties en bedrijven waarbij mogelijk persoonsgegevens in het geding zijn. Jet Pilot Agency gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).

De klant

De klant is een persoon die bij Jet Pilot Agency ingeschreven staat en werk gerelateerde oproepen ontvangt.

Gebruik van persoonsgegevens  Jet Pilot Agency verwerkt alleen de voor haar dienstverlening noodzakelijke gegevens: naam, adres, contactgegevens, bankrekeningnummer, BSN, geboortedatum, ervaring en opleiding.  Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde diensten te leveren.  Jet Pilot Agency verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder

  • het leveren van met de klant overeengekomen diensten (werken op oproepbasis)
  • interne rapportage, (statistische) analyse, het ontwikkelen van producten en diensten van Jet Pilot Agency en de verbetering van producten en diensten
  • het nakomen van wettelijke verplichtingen
  • het aanbieden van andere diensten en producten die voor de klant interessant kunnen zijn.

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben de betrokken Jet Pilot Agency medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Jet Pilot Agency de gegevens verwerkt.

Toestemming

Jet Pilot Agency verwerkt persoonsgegevens op basis van impliciete toestemming die voortvloeit uit de inschrijving van de klant voor of gebruikmaking van activiteiten en voorzieningen van Jet Pilot Agency. Het staat de klant altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan onze dienstverlening.

Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van de dienstverlening vertrouwt Jet Pilot Agency op de juistheid van de haar bekende gegevens. De klant dient Jet Pilot Agency dan ook te informeren over wijzigingen in die gegevens.

Beveiligingsniveau Jet Pilot Agency neemt passende beveiligingsmaatregelen ten einde de veiligheid en nauwkeurigheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een data lek, zal Jet Pilot Agency dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website van Jet Pilot Agency

Op de website van Jet Pilot Agency worden algemene bezoekgegevens bijgehouden (zoals b.v.de meest gevraagde pagina’s), zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Jet Pilot Agency maakt bij het aanbieden van haar diensten geen gebruik van sessie-cookies. IP-adressen worden bewaard om statistieken samen te stellen over het surf-gedrag van bezoekers op onze website. Daarnaast gebruikt Jet Pilot Agency deze data om problemen te kunnen herkennen en op te lossen. Bij eventueel misbruik houdt Jet Pilot Agency zich het recht voor dit bij de betreffende internetprovider te melden.

Rechten van de klant

  • De klant heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die Jet Pilot Agency verwerkt:
  • het recht op inzage in de verwerking van de persoonsgegevens
  • het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is.
  • het recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor promotiedoeleinden

Voorts kan de klant Jet Pilot Agency verzoeken gegevens aan een andere partij over te dragen.  Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als Jet Pilot Agency niet in staat is opvolging te geven aan een verzoek, zal Jet Pilot Agency de klant daarover informeren.  Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met de functionaris voor de gegevensbescherming van Jet Pilot Agency via mail naar: noelle@jetpilotagency.com schriftelijk naar: stichting Jet Pilot Agency, t.a.v de functionaris voor de gegevensbescherming  Van Hallstraat 238, 1051 HL Amsterdam. Direct contact opnemen via de telefoon kan ook: 020-7712935 Deze privacyverklaring is geen overeenkomst en Jet Pilot Agency kan deze privacyverklaring actualiseren. Zodra dat gebeurt wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt en wordt de gewijzigde verklaring gepubliceerd op de website van Jet Pilot Agency en direct van kracht.

Rosefield Watches • Heineken • Schaap & Citroen • The Wheelhouse • Aperol • Selecta • Adidas • Mc Donalds • Ikea • Ziggo • Bavaria

our services

casting & production
events & brand activation
horeca & hospitality
 

@jetpilotagency

contact us

Jet Pilot Agency
Van Hallstraat 238
1051 HL Amsterdam

020 771 2935

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close